T-Klub forever

Geschiedenis

Historiek

In 1962 ontstond jeugdhuis T-Klub. Pater Jo Don zag dat er op dat moment weinig vrijetijdsmogelijkheden waren voor de jeugd. Hij schreef enkele brieven in een lokale krant, wist enkele jongeren om zich heen te scharen en richtte een Klub voor 'Teenagers' op m.n. T-Klub.

De toenmpr thuysbaert- Jo don 1 (2).jpgalige oprichtende vergadering koos voor de statutaire naam 'vzw Jeugdclubs' om eventueel op latere termijn er meerdere jeugdclubs onder te laten ressorteren. Zo zijn de huidige judoclub en jazzclub, opgericht in de jaren '70, geboren in de schoot van jeugdhuis T-Klub/vzw Jeugdclubs. Vzw Jeugclubs werd van in den beginne erkend door de Nationale Dienst Jeugd, later Afdeling Jeugdwerk en nu door de Stad Lokeren via het Jeugdbeleidsplan. Jeugdhuis T-Klub kende in haar topjaren meer dan 1000 leden.

Na een eerste brand in de gebouwen aan de Prosper Thuysbaertlaan eind de jaren '60, vond er een tweede, meer fatale, brand plaats op 17 juli 1974. Deze laatste brand deed jeugdhuis T-Klub verhuizen naar 't Zand om kort daarna in 1975 voor een langere periode te verhuizen naar de Oude Vismijn.

In 1975 kent de Lokerse feestweek zijn eerste editie onder de vlag van jeugdhuis T-Klub en twee andere Lokerse jeugdhuizen en groeit uit tot de huidige Lokerse Feesten. Begin jaren '80 kende jeugdhuis T-Klub een verjongingsproces. De gemiddelde leeftijd van 19-20 jaar die vnl. uit werkende en werkzoekende jongeren bestond, daalde naar 16-17 jaar en het jeugdhuis werd vanaf dan vooral door schoolgaande jeugd bevolkt. Ook werd er beslist om zich meer te richten tot maatschappelijk kwetsbare jongeren, wat resulteerde in een gebouw met twee deelwerkingen: in de kelder vonden de autochtone jongeren hun stek die daar vnl. hun hardrocksubcultuur tot zijn recht zagen komen; op het gelijkvloers hadden de allochtone jongeren hun werking. De verstandhouding en samenwerking tussen beide groepen liep niet altijd van een leien dakje. Bovendien werd de locatie aan de Oude Vismijn te klein, wat leidde tot de oprichting van het Centrum Jonge Migranten dat vanaf 1991 haar intrek nam in een apart gebouw in de Heirbrugstraat. Beide werkingen; jeugdhuis T-Klub en Centrum Jonge Migranten, waren erkend als Werking Kansarme Jeugd door het Vlaams ministerie van Cultuur, afdeling jeugdwerk.

In mei 1993 houdt de werking van het Centrum Jonge Migranten op te bestaan. Met een groot deel van de nieuwe stroom VFIK-middelen werd een oude textielfabriek (Nevada) gekocht waarmee 'Jeugdcentrum Bergendries' gebouwd werd in beheer van de vzw VFIK (1992-1995) en nadien overgenomen en beheerd werd door Stad Lokeren. De jonge allochtonen spendeerden vanaf dan hun vrije tijd in dit jeugdcentrum.

Jeugdhuis T-Klub kreeg in datzelfde jaar, 1993, te horen dat ze het gehuurde pand aan de Oude Vismijn tegen de zomer van 1994 moest verlaten. Het jeugdhuis zocht en vond een pand in de Koophandelstraat en verhuisde op 1 augustus 1994. Met haar doelgroep van vooral autochtone maatschappelijke kwetsbare jongeren tussen 14 en 25 jaar verbouwde jeugdhuis T-Klub het pand in de Koophandelstraat tot een fijn jeugdhuis met polyvalente ruimte (fuiven, optredens, comedy cup,..) dat officieel zijn deuren opendeed in november 1997. In de periode augustus 1994 - november 1997 bleef het jeugdhuis wekelijks 47 uren open in een kleinere ruimte en continueerde het al haar activiteiten. Het collectief samenwerken aan een verbouwing in een aangename sfeer deed de vrijwilligersploeg toenemen, waardoor het jeugdhuis wekelijks beroep kon doen op 60 vrijwilligers (hetzelfde aantal als vandaag).

Met middelen, verkregen bij de vzw Oever, richt vzw Jeugdclubs op basis van een eigen rapport, n.a.v. veldonderzoek, een straathoekwerkproject op. Lokeren kende tussen 1996 en 1999 haar eerste straathoekwerker. Dit leidde uiteindelijk tot de aanwerving van een straathoekwerker onder de Lokerse preventiedienst vanaf 2002. In 2006 koos het Lokerse stadsbestuur ervoor om voortaan geen straathoekwerker meer tewerk te stellen.

We merkten dat heel wat groepen jongeren in Lokeren geen aansluiting vonden bij het bestaande aanbod en dat zij niet meer op een positieve manier bereikt werden. Als antwoord op deze reële nood ging in 2009 het Vindplaatsgericht jeugdwerk van start.

In 2014 werd het Lucifer Art Project boven de doopvond gehouden. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid wordt er ingezet op de creativiteit en artistieke expressie van jongeren binnen en buiten Lokeren.